להורדת התוכניה המלאה    |    להורדת לו”ז הפסטיבל להדפסה

 

מכת חושך במזרח התיכון