להורדת התוכניה המלאה    |    להורדת לו”ז הפסטיבל להדפסה

 

סדנת כרזות - שושקה